El passat dia 19 de juny vàrem presentar els nous gegantons.

 

 

Adaptada a Joomla per Paul Buchanan